Cistiú ó Create Louth

Déanfar an dáta deiridh d’iarratais 2021 a dheimhniú amach anseo. Iarr tuilleadh eolais orainn ar https://www.createlouth.ie/contact-us/

    dayhoursminsec0
  • 0
  • 0
  • 0

Tabhair faoi deara le do thoil gurb é an chéad dáta deiridh eile d’iarratais in 2021 ná 4.00in Déardaoin 6 Bealtaine.

Is féidir iarratais a sheoladh i ríomhphost chuig arts@louthcoco.ie nó leis an bpost chuig An tSeirbhís Ealaíon, Comhairle Contae Lú, Halla an Chontae, Bóthar San Alfonsas, Dún Dealgan, Co. Lú A91 KFW6

(Is féidir nach mbeidh an foirgneamh ar oscailt de bharr na srianta)

Féach chuige go mbíonn na nithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas:

  • I gcás eagraíochtaí, ainm, seoladh agus uimhir theagmhála an chathaoirligh, an rúnaí agus an chisteora.
  • Sonraí gach foinse cistiúcháin eile, ar nós íocaíochtaí deonacha, deontais srl.
  • Uimhir Charthanais / Uimhir Thagartha Cánach, más ann.

Féadfaidh Comhairle Contae Lú tuilleadh faisnéise a lorg i dtaca le hiarratas, ach is faoin iarratasóir atá sé gach faisnéis iarrtha a chur isteach agus measfar iarratas a bheith neamh-incháilithe mura mbíonn an t-iarratas líonta isteach i gceist agus gach rud iarrtha ag gabháil leis. Ní mór cónaí i gContae Lú a bheith ar gach iarratasóir, ach amháin i gcásanna eisceachtúla.

TOP