Cistiú ó Create Louth

Déanfar an dáta deiridh d’iarratais 2021 a dheimhniú amach anseo. Iarr tuilleadh eolais orainn ar http://www.createlouth.ie/contact-us/

    dayhoursminsec0
  • 0
  • 0
  • 0

Tabhair faoi deara le do thoil gurb é an chéad dáta deiridh eile d’iarratais in 2020 ná 4.00in Déardaoin 24 Meán Fómhair.

Chun iarratas a dhéanamh, íoslódáil an PDF thíos a bhaineann leat, líon isteach an fhoirm agus cuir ar ais í leis an bpost nó de láimh chuig An Oifig Ealaíon, Comhairle Contae Lú, Halla an Bhaile, Sráid Crowe, Dún Dealgan, Co. Lú.

Ní mór gach iarratas, is cuma cén seoladh i Lú atá ag an iarratasóir, a chur chuig An Oifig Ealaíon, Comhairle Contae Lú, Halla an Bhaile, Sráid Crowe, Dún Dealgan, Co. Lú.

Féach chuige go mbíonn na nithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas:

  • I gcás eagraíochtaí, ainm, seoladh agus uimhir theagmhála an chathaoirligh, an rúnaí agus an chisteora.
  • Sonraí gach foinse cistiúcháin eile, ar nós íocaíochtaí deonacha, deontais srl.
  • Uimhir Charthanais / Uimhir Thagartha Cánach, más ann.

Féadfaidh Comhairle Contae Lú tuilleadh faisnéise a lorg i dtaca le hiarratas, ach is faoin iarratasóir atá sé gach faisnéis iarrtha a chur isteach agus measfar iarratas a bheith neamh-incháilithe mura mbíonn an t-iarratas líonta isteach i gceist agus gach rud iarrtha ag gabháil leis. Ní mór cónaí i gContae Lú a bheith ar gach iarratasóir, ach amháin i gcásanna eisceachtúla.

TOP