Simple Countdown

 

Cistiú ó Create Louth

Simple Countdown
 

Cuireann Comhairle Contae Lú roinnt deiseanna cistiúcháin ar fáil do dhaoine agus d’eagraíochtaí atá ag gabháil do na healaíona. Is é an Déardaoin, 28 Meán Fómhair, ar a 4 a chlog tráthnóna an chéad dáta deiridh eile d’iarratais.

    dayhoursminsec0
  • 0
  • 0
  • 0

Is é an Déardaoin, 28 Meán Fómhair, ar a 4 a chlog tráthnóna an chéad dáta deiridh eile d’iarratais.

Chun iarratas a dhéanamh, íoslódáil an PDF thíos a bhaineann leat, líon isteach an fhoirm agus cuir ar ais í leis an bpost nó de láimh chuig The Arts Office, Louth County Council, County Hall, Millennium Centre, Dundalk, Co. LouthA91 KFW6.

Ní mór gach iarratas, is cuma cén seoladh i Lú atá ag an iarratasóir, a chur chuig The Arts Office, Louth County Council, County Hall, Millennium Centre, Dundalk, Co. LouthA91 KFW6.

Féach chuige go mbíonn na nithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas:

  • I gcás eagraíochtaí, ainm, seoladh agus uimhir theagmhála an chathaoirligh, an rúnaí agus an chisteora.
  • Sonraí gach foinse cistiúcháin eile, ar nós íocaíochtaí deonacha, deontais srl.
  • Uimhir Charthanais / Uimhir Thagartha Cánach, más ann.

Féadfaidh Comhairle Contae Lú tuilleadh faisnéise a lorg i dtaca le hiarratas, ach is faoin iarratasóir atá sé gach faisnéis iarrtha a chur isteach agus measfar iarratas a bheith neamh-incháilithe mura mbíonn an t-iarratas líonta isteach i gceist agus gach rud iarrtha ag gabháil leis. Ní mór cónaí i gContae Lú a bheith ar gach iarratasóir, ach amháin i gcásanna eisceachtúla.

TOP